Dane podstawowe:

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Jurowiecka 46 a

15-101 Białystok

REGON:  050010347

NIP:         5420000222

KRS:       0000029127

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Świętoński Andrzej Wiesław

Prezes Zarządu

Daniszewski Zdzisław Wiesław

Wiceprezes Zarządu

Klemienia Barbara

Prokurent

Sposób reprezentacj:

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

- Beata Wiśniewska - Przewodnicząca

- Marek Strzaliński - Wiceprzewodniczący 

- Wojciech Srocki - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (32.670 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2017 roku:

- kapitał zakładowy 16.335.000,00 zł

- kapitał zapasowy       956.152,76 zł

Data wpisu do rejestru przedsiebiorców:

2001-07-18

Poczta:

Białystok

Kod pocztowy:

15-101

Ulica:

Jurowiecka 46A

Miejscowość:

Białystok

Gmina:

M. BIAŁYSTOK

Powiat:

M. BIAŁYSTOK

Województwo:

podlaskie

Forma Prawna:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestr:

POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW nr 0000029127

Data rozpoczęcia działalności:

1991

Adres WWW

www.kzk.pl

 

 Akt założycielski Spółki

Sprawozdanie bilansowe 2017

Sprawozdanie bilansowe 2016

Sprawozdanie bilansowe 2015

Sprawozdanie bilansowe 2014

Sprawozdanie bilansowe 2013

Sprawozdanie bilansowe 2012

Sprawozdanie bilansowe 2011

Sprawozdanie bilansowe 2010

 


 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013