O spółce


Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. posiada na stanie 28 autobusów własnych oraz 37 szt. dzierżawionych od Miasta Białystok.

Podstawowym zadaniem Spółki jest przewóz pasażerów na wyznaczonych przez Białostocką Komunikację Miejską liniach komunikacyjnych w mieście. Spółka zrzeszona jest w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

 

 

 Zobacz:

Zobacz gdzie jesteśmy

 i gdzie będziemy                   

      Na sprzedaż                                                     Działka na sprzedaż

 

stat4u


 

 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013